Kredyt czy pożyczka gotówkowa?

Kredyt i pożyczka są często używane przez konsumentów zamiennie. Nie każdy potrafi zrozumieć różnice pomiędzy tymi produktami finansowymi. Pierwszą różnicą jest osoba udzielająca pożyczki lub kredytu. Kredyt przewidziany jest tylko i wyłącznie dla banków i tak zwanych SKOK-ów. Są to instytucje nadzorowane przez odpowiednią komisję, która reguluje wszystkie aspekty począwszy od maksymalnych prowizji na odsetkach kończąc. Pożyczka gotówkowa może być udzielona przez instytucje finansowe, firmy, ale również przez osoby prywatne. Kredyty zawsze są oprocentowane i musi być do nich sporządzona umowa. W przypadku pożyczek umowa jest konieczna tylko w przypadku kwot powyżej 500zł a odsetki mogą się pojawić, ale nie muszą. Kolejną różnicą jest własność środków przekazywanych. Przekazana pożyczka gotówkowa staje się własnością pożyczkobiorcy, natomiast kwota kredytu jest nadal własnością banku, ale przekazaną do dysponowania kredytobiorcy. To są najistotniejsze różnice pomiędzy pożyczką a kredytem. Pamiętajmy jednak, że w obu przypadkach trzeba liczyć się z tym, że zadłużenia powinno się spłacać terminowo.